HMS-kurs for ledere

Arbeidsmiljøloven §3-5 fastslår at daglig leder skal dokumentere godkjent HMS-opplæring. Før var det vanlig å ta dette via et seminar, men i en hektisk hverdag, kan et nettbasert kurs være en bedre alternativ

Internkontrollsystem

Internkontrollsystem er også kjent som HMS-system. Systemet er nettbasert og inneholder blant annet dokumentasjon til risikovurdering, avvikhåndtering, forslag til målsetninger og en HMS-håndbok som er 90% ferdig utfylt og tilpasset bedriften deres.

IK-mat system

IK-mat system er også kjent som internkontroll mat system. Systemet er nettbasert og inneholder blant annet dokumentasjon til HACCP-analyse for å avdekke kritiske punkter samt organisering av bedriften og dokumentasjon på oppbevaring, tilberedning og servering av mat, veiledning til allergener og renholdsplan

Sentral godkjenning for ansvarsrett

Med sentral godkjenning viser du at foretaket oppfyller kravene i byggesaksforskriften til faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet. Søknadsprosessen kan være noe omfattende, men selve godkjenning trenger ikke ta langt tid, når vi har alle dokumentene på plass.

Styringssystem

Styringsystem også kjent som kvalitetssikringssystem, og foretaksystem. Systemet er nettbasert og inneholder blant annet nødvendige byggskjemaer, sjekklister, handlingsplaner og rapporter i henhold til byggesak.

Godkjent renholdsvirksomhet

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent. Vi har hjulpet flere bedrifter i Norges med både Sentral godkjenning men også renholdgodkjenning, si fra om du vil vite mer om dette-

Det er opp til hver enkelt av oss å stoppe spredningen av
coronaviruset

coronapandemien

COVID-19

Alle, også unge og friske mennesker, skal unngå større sammenkomster i denne perioden. Hold deg oppdatert om retningslinjene fra helsenorge.no.