erp

ERP-system

Ta kontroll over bedriftens informasjon styring og administrasjon. Inkluderer blant annet prosjektstyring, timeregistrering, permisjon, HRM, brukerroller