Sentral godkjenning

Sentral godkjenning er også kjent som ansvarsrett
Sentral godkjent merke

Med sentral godkjenning viser du at foretaket oppfyller kravene i byggesaksforskriften til faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet.
Å bli sentral godkjent kan være en fordel for deg som jobber med utførende eller prosjekterende arbeid. Det kan spare deg for mye tid og vil samtidig gi deg et konkurransefortrinn i forhold til at du kan bruke godkjenningsmerket aktivt i markedsføringssammenheng.

Godkjenningsområdene for sentral godkjenning er inndelt etter

hvilken funksjon foretaket skal ha i byggesaker (søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende)

fagområde(r) foretaket jobber innenfor

tiltaksklassen foretaket er kvalifisert for å jobbe med

Inndeling av tiltaksklasse avhenger av kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet.

Det er ulike kvalifikasjoner og krav som skal oppfylles for at du som foretak skal bli sentralt godkjent. Blant annet må du dokumentere din kompetanse, i form av fagbrev, utdanning og erfaring. Det er her et krav om at du har de rette kvalifikasjonene i forhold til det ansvarsområdet som du søker om.

Sentral godkjenning er blitt veldig ettertraktet som en kvalitetsordning for bedrifter i byggenæringen. Godkjenningen blir sett på som et kvalitetsstempel. I tillegg forenkler den saksbehandlingen og gir dermed virksomheten et konkurransefortrinn.

Vi har hjulpet mange virksomheter til en godkjenning og har bred erfaring og kunnskap om ordningen og søkeprosessen, men også om tiltaksklasser, funksjoner, kompetanse, og hva som skal til for å oppnå godkjenning. Vi kan ikke garantere en godkjenning, men vi kvalitetsikrer alt på forhånd, slik at vi så sikre vi kan være.

Selve søknadsprosessen kan gå rimelig kjapt. Vi trenger bare noen opplysninger om deres virksomhet og to prosjekter dere har gjennomført.

Det er opp til hver enkelt av oss å stoppe spredningen av
coronaviruset

coronapandemien

COVID-19

Alle, også unge og friske mennesker, skal unngå større sammenkomster i denne perioden. Hold deg oppdatert om retningslinjene fra helsenorge.no.