Viser det ene resultatet

 • IK-mat system

  5.990,00kr eks mva / year

  IK-mat er en forkortelse av internkontroll mat. Internkontroll er kvalitetssikring.

  En bedrift som tilbyr, leverer eller serverer mat, har plikt til å ha IK-mat system, for å sørge for at kravene som regelverket stiller til næringsmiddellovgivningen blir fulgt systematisk opp. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

  Det er daglig leder sitt ansvar, at virksomheten har et IK-mat system.

  Noen av punkter kreves skriftlig beskrivelse

  • Oversikt over hvilke krav i næringsmiddellovgivningen som gjelder bedriften.
  • Oversikt over ansvarsområder i organisasjonen (Myndighet og ansvar)
  • Rutiner virksomheten følger for å sikre overholdelse av regelverkskravene