Internkontroll og kvalitetssikring

Nettbaserte systemer

 • Internkontrollsystem HMS
 • Internkontrollsystem mat (IK-mat system)
 • Styringssystem for bygg- og anleggsbedrifter
 • Totalsystem – timeregistrering, prosjektstyring, HR, klientportal, fakturering, prosjektplanlegging og mye mer.

Viser alle 4 resultater

 • Styringssystem

  Internkontrollsystem

  5.990,00kr eks mva / year Kjøp

  Hva er internkontroll?

  IK-forside struktur

  Internkontroll er kvalitetsikring og systematisk HMS-arbeid.

  Den som leder bedriften har plikt til å ha internkontrollsystem, for å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

  Noen punkter må dokumenteres skriftlig

  1. Hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten.
  2. Målsetninger som bedriften har for HMS
  3. Utarbeide handlingsplan: Hva skal gjøres av hvem, og til hvilken tidsfrist for å fremme helse, miljø og sikkerhet.
  4. Rutiner for utbedringer av feil og mangler.
  5. Kartlegging av risikoområder og fareelementer
 • På salg! erp

  12 mnd nettbasert ERP-system

  1.890,00kr 1.690,00kr eks mva / month Kjøp

  Ta kontroll over virksomheten deres med full oversikt over de viktigste prosessene. Sett sammen teamet ditt, og tilknytt ulike oppgaver og prosjekter til dem det gjelder. Lag egendefinerte brukerroller med rettigheter. Chat internt og sett opp eget instrumentbord for klientene deres.

 • Styringssystem

  IK-mat system (Internkontroll mat)

  5.990,00kr eks mva / year Kjøp

  Hva er IK-mat?

  IK-mat er en forkortelse av internkontroll mat. Internkontroll er kvalitetssikring.

  En bedrift som tilbyr, leverer eller serverer mat, har plikt til å ha IK-mat system, for å sørge for at kravene som regelverket stiller til næringsmiddellovgivningen blir fulgt systematisk opp. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

  Det er daglig leder sitt ansvar, at virksomheten har et IK-mat system.

  Noen av punkter kreves skriftlig beskrivelse

  • Oversikt over hvilke krav i næringsmiddellovgivningen som gjelder bedriften.
  • Oversikt over ansvarsområder i organisasjonen (Myndighet og ansvar)
  • Rutiner virksomheten følger for å sikre overholdelse av regelverkskravene
 • Styringssystem

  Styringssysstem

  5.990,00kr eks mva / year Kjøp

  Bygg og anlegg – på prosjekter

  Sak 10. Kap. 10

  Skal alle bedrifter som deltar i, eller står ansvarlig for byggeprosjekter ha et styringssystem, også kjent som kvalitetsikringssystem og foretaksystem.

  Systemet inneholder blant annet Kvalitetssikring, Sjekklister, Prosjektstyringsverktøy for enkel håndtering av dine prosjekter og dokumentsamling.