IK-mat system

5.990,00kr eks mva / year

IK-mat er en forkortelse av internkontroll mat. Internkontroll er kvalitetssikring.

En bedrift som tilbyr, leverer eller serverer mat, har plikt til å ha IK-mat system, for å sørge for at kravene som regelverket stiller til næringsmiddellovgivningen blir fulgt systematisk opp. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

Det er daglig leder sitt ansvar, at virksomheten har et IK-mat system.

Noen av punkter kreves skriftlig beskrivelse

  • Oversikt over hvilke krav i næringsmiddellovgivningen som gjelder bedriften.
  • Oversikt over ansvarsområder i organisasjonen (Myndighet og ansvar)
  • Rutiner virksomheten følger for å sikre overholdelse av regelverkskravene

Beskrivelse

Fordeler med vårt system

Organisering

Oversikt over virksomheten, de ansatte, ulike roller og ansvarsområder.

Alltid oppdatert innhold

Systemet holdes oppdatert med nye lover og regler.

Allergener

Informasjon om ulike allergier og allergener.

Kraftig søkefunksjonalitet

Systemet har god struktur, men om du vet hva du er på jakt etter, så er vår kraftige søkefunksjon den raskeste løsningen.

Påminnelser via e-postvarsling

Varslingssytem som kan aktiveres og deaktiveres etter ønske.

Fareanalyse og HACCP

Beskrivelse av riktig håndtering av maten. Hygienisk og trinnvis beskrivelse av prosessen for å avdekke farekilder som kan påvirke eller ødelegge maten.

Temperaturkontroll

Ulike temperaturer på ulik mat skal behandles forskjellige. System for dokumentering av temperaturkontroll er integrert i systemet i tråd med de temperaturene næringsmiddelloven har satt.

IK-mat dokument arkiv

En nyttig modul. Alle dokumentmalene du trenger, samlet på et sted. Håndtering av HMS-aktiviteter, rutiner for miljø og avfall, psykososiale rutiner, risikovurderinger, ulike fremgangsmåter,

timeregistrering med mer.

Egen dokumentside

Egen side til alle brukere i systemet. Filer som lastes opp av en medarbeider blir automatisk synlig for medarbeideren selv og daglig leder. Filer og dokumenter, kan sendes direkte via e-post i systemet, om medarbeideren ønsker det.