Nettbutikk

Viser alle 10 resultater

 • På salg!

  Nettbasert HMS-kurs for verneombud og AMU

  2.990,00kr 1.990,00kr eks mva Kjøp

  Avtalen fylles ut og oppbevares av bedriften. Det skal også foretas en forsvarlighetsvurdering som skal dokumenteres skriftlig og fremvises ved eventuelle tilsyn. Les mer om hvordan en forsvarlighetsvurdering skal gjennomføres. Se mal

 • Styringssystem

  Internkontrollsystem

  5.990,00kr eks mva / year Kjøp

  Hva er internkontroll?

  IK-forside struktur

  Internkontroll er kvalitetsikring og systematisk HMS-arbeid.

  Den som leder bedriften har plikt til å ha internkontrollsystem, for å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

  Noen punkter må dokumenteres skriftlig

  1. Hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten.
  2. Målsetninger som bedriften har for HMS
  3. Utarbeide handlingsplan: Hva skal gjøres av hvem, og til hvilken tidsfrist for å fremme helse, miljø og sikkerhet.
  4. Rutiner for utbedringer av feil og mangler.
  5. Kartlegging av risikoområder og fareelementer
 • På salg!

  Julekampanje!

  7.980,00kr 2.990,00kr eks mva Kjøp

  Nettbasert HMS-system & Nettbasert HMS-kurs for ledere

   

  Julepakka – Den fineste gaven å gi til en virksomhet i jula

 • BHT-tilknytning

  485,00kr Kjøp

  Verdt å få med seg

  BHT-tilknytning skal kun legges til etter (BHT 1-5 pakka) F.o.m den 6. ansatte og oppover.

  Hvis bedriften f.eks består av 2 personer, så er det BHT 1-5 pakka som gjelder.

 • På salg!

  BHT Startpakka – Opptil 5 ansatte

  3.840,00kr 2.495,00kr Kjøp

  Bedriftshelsetjeneste pakka dekker kun tilknytning til godkjent bht. Ekstra tjenester som f.eks helekontroll bestilles uten om.

 • På salg! SG-merke-2020

  Sentral godkjenning

  6.300,00kr 4.990,00kr eks mva Kjøp

  Godkjenningsmerket – Direktoratet for byggkvalitet

  Etter at foretaket ditt har fått sentral godkjenning, kan du laste ned godkjenningsmerket og bruke det til markedsføring på for eksempel foretakets nettside eller som klistremerke på biler. Godkjenningsmerket er et beskyttet merke, og du må derfor logge inn for å få tilgang til å laste det ned og bruke det.

 • På salg! erp

  12 mnd nettbasert ERP-system

  1.890,00kr 1.690,00kr eks mva / month Kjøp

  Ta kontroll over virksomheten deres med full oversikt over de viktigste prosessene. Sett sammen teamet ditt, og tilknytt ulike oppgaver og prosjekter til dem det gjelder. Lag egendefinerte brukerroller med rettigheter. Chat internt og sett opp eget instrumentbord for klientene deres.

 • Styringssystem

  IK-mat system (Internkontroll mat)

  5.990,00kr eks mva / year Kjøp

  Hva er IK-mat?

  IK-mat er en forkortelse av internkontroll mat. Internkontroll er kvalitetssikring.

  En bedrift som tilbyr, leverer eller serverer mat, har plikt til å ha IK-mat system, for å sørge for at kravene som regelverket stiller til næringsmiddellovgivningen blir fulgt systematisk opp. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

  Det er daglig leder sitt ansvar, at virksomheten har et IK-mat system.

  Noen av punkter kreves skriftlig beskrivelse

  • Oversikt over hvilke krav i næringsmiddellovgivningen som gjelder bedriften.
  • Oversikt over ansvarsområder i organisasjonen (Myndighet og ansvar)
  • Rutiner virksomheten følger for å sikre overholdelse av regelverkskravene
 • På salg!

  Nettbasert HMS-kurs for daglig leder

  2.990,00kr 1.990,00kr eks mva Kjøp

  I følge Arbeidsmiljølovens § 3-5 pålegges arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i HMS og kunne dokumentere for denne opplæringen.

  Det nettbaserte kurset fra Norges HMS er et helt nytt og veldig praktisk Begynn, stopp og start igjen akkurat der du slapp – når og hvor det passer for deg.

  Kurset avsluttes med en test, og ved bestått får du automatisk et datert kursbevis med ditt navn som dokumenterer opplæringen.

 • Styringssystem

  Styringssysstem

  5.990,00kr eks mva / year Kjøp

  Bygg og anlegg – på prosjekter

  Sak 10. Kap. 10

  Skal alle bedrifter som deltar i, eller står ansvarlig for byggeprosjekter ha et styringssystem, også kjent som kvalitetsikringssystem og foretaksystem.

  Systemet inneholder blant annet Kvalitetssikring, Sjekklister, Prosjektstyringsverktøy for enkel håndtering av dine prosjekter og dokumentsamling.