Nettbasert HMS-kurs for daglig leder

I henhold til arbeidsmiljøloven §3-5 pålegger myndighetene daglig leder å gjennomføre HMS-opplæring. Vårt HMS-kurs tilfredstiller myndighetenes krav til opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Kursbeviset er din dokumentasjon på at du innehar den lovpålagte HMS-kompetansen myndighetene krever.​

Arbeidsmiljøloven §1-3

Kurset er bygget opp etter Arbeidstilsynets veiledning om hva ledere skal kunne innen området helse, miljø og sikkerhet. Kurset er lettlest og kan tas på PC, nettbrett og mobiltelefon. 

Tilgang til kurset

Du får brukernavn og passord på epost. Kurset tar ca.1-3 timer å gjennomføre, og du bestemmer selv i hvilket tempo du ønsker å ta kursets fire leksjoner. Etter hver leksjon får du noen spørsmål. Til sammen er det 15 spørsmål. Vi hjelper med glede til slik at du består kurset. 

Godkjent kursbevis

Ved bestått kurs sender vi deg umiddelbart et kursbevis i posten. Kursbeviset bør du ha fremme på arbeidsplassen, slik at det kan fremvises ved eventuelt et tilsyn fra Arbeidstilsynet.

Kurset husker progresjonene din. Logg inn og fortsett der du var
Progresjon 62%
Responsiv funksjonalitet

HMS-kurset er responsivt

Og fungerer like bra på PC, Tablet og Telefon