fbpx

Generelle kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser

Det er ingen angrerett etter mottak av internkontrollsystemet og/eller andre systemer. Hvert system er tilpasset kundens virksomhet og det følger også med en skreddersydd håndbok som inneholder hoveddokumentet til produktet. Det er kun tillatt å benytte systemene fra Norges HMS til én virksomhet med ett og samme organisasjonsnr. Det er ikke tillatt å videreselge dokumenter og malene eller på annen måte distribuere denne til annen virksomhet eller person. Dette er regulert i LOV 1961-05-12 nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk mv (Åndsverkloven).

  1. Det er ingen angrerett etter bestilling av dokumenter fra Norges HMS.
  2. Det er kun tillatt å benytte dokumenter kjøpt hos Norges HMS i deres virksomhet med tilhørende organisasjonsnummer.
  3. Det er ikke tillatt å videreselge eller på annen måte distribuere dokumenter til annen virksomhet med annet organisasjonsnummer eller til person. Dette er regulert i Lov 1961-05-12 nr 02, Lov om opphavsrett til åndsverk mv (Åndsverkloven).