Internkontrollsystem

Hva er internkontroll?

Internkontroll er kvalitetsikring og systematisk HMS-arbeid. 

Den som leder bedriften har plikt til å ha internkontrollsystem, for å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

Noen av punktenesom må dokumenteres skriftlig:

  1. Hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten.
  2. Målsetninger som bedriften har for HMS
  3. Utarbeide handlingsplan: Hva skal gjøres av hvem, og til hvilken tidsfrist for å fremme helse, miljø og sikkerhet.
  4. Rutiner for utbedringer av feil og mangler.
  5. Kartlegging av risikoområder og fareelementer

Fordeler med vårt system

HMS-håndbok

HMS-håndboka er selve hoveddokumentet i internkontrollsystemet. HMS-håndboka inneholder alle dokumenter som oftest blir undersøkt av arbeidstilsynet.

Alltid oppdatert innhold

Systemet holdes oppdatert med nye lover og regler.

Ubegrenset antall brukere

Tilknytt brukere til bedritsprofilen i webportalen vår.

Kraftig søkefunksjonalitet

Systemet har god struktur, men om du vet hva du er på jakt etter, så er vår kraftige søkefunksjon den raskeste løsningen.

Påminnelser via e-postvarsling

Varslingssytem som kan aktiveres og deaktiveres etter ønske.

Risikoområder

Systemet inneholder en rekke farekilder i ulike bransjer. Et godt verktøy til risikovurdering.

Dokumentstyring

Effektiv håndtering av dokumentoverføring internt mellom brukerne i systemet

Dokumentsamling

En nyttig modul. Alle dokumentmalene du trenger, samlet på et sted. Håndtering av HMS-aktiviteter, rutiner for miljø og avfall, psykososiale rutiner, risikovurderinger, ulike fremgangsmåter, timeregistrering med mer.

Egen Side

Egen side til alle brukere i systemet. Filer som lastes opp av en medarbeider blir automatisk synlig for medarbeideren selv og daglig leder. Filer og dokumenter, kan sendes direkte via e-post i systemet, om medarbeideren ønsker det.