Internkontrollsystem

Hva er internkontroll?

Internkontroll er kvalitetsikring og systematisk HMS-arbeid. 

Den som leder bedriften har plikt til å ha internkontrollsystem, for å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

Det er flere punkter som skal ha skriftlig beskrivelse

Noen av punktene:

  1. Hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten.
  2. Målsetninger som bedriften har for HMS
  3. Utarbeide handlingsplan: Hva skal gjøres av hvem, og til hvilken tidsfrist for å fremme helse, miljø og sikkerhet.
  4. Rutiner for utbedringer av feil og mangler.
  5. Kartlegging av risikoområder og fareelementer

HMS-håndbok

Kjerneinnholdet i internkontrollsystemet. HMS-håndboka kan tilpasses til din bedrift.

Alltid oppdatert innhold

Systemet holdes oppdatert med nye lover og regler.

Egen plattform med brukere til alle ansatte

Legg til alle ansatte i bedriften og/eller andre samarbeidspartnere. Ny bruker får automatisk tildelt rollen som medarbeider og hovedbrukeren med rollen som daglig leder. Sistnevnte rolle har oversikt over alle filer og dokumenter i systemet, i tillegg integrert varslingsystem med e-post. Motta e-post når dine medarbeidere laster opp ulike dokumenter, som f.eks timeregistrering for inneværende uke/mnd.

Kraftig søkefunksjonalitet

Systemet har god struktur, men om du vet hva du er på jakt etter, så er vår kraftige søkefunksjon den raskeste løsningen.

Påminnelser via e-postvarsling

Varslingssytem som kan aktiveres og deaktiveres etter ønske.

Risikoområder

Systemet inneholder en rekke farekilder i ulike bransjer. Et godt verktøy til risikovurdering.

Delegering av oppgaver, dokumenter og filer

Effektiv håndtering av dokumentoverføring internt mellom brukerne i systemet

Dokumentsamling

En nyttig modul. Alle dokumentmalene du trenger, samlet på et sted. Håndtering av HMS-aktiviteter, rutiner for miljø og avfall, psykososiale rutiner, risikovurderinger, ulike fremgangsmåter, timeregistrering med mer.

Egen Side

Egen side til alle brukere i systemet. Filer som lastes opp av en medarbeider blir automatisk synlig for medarbeideren selv og daglig leder. Filer og dokumenter, kan sendes direkte via e-post i systemet, om medarbeideren ønsker det.

Responsiv funksjonalitet

Internkontrollsystemet er responsivt

Og fungerer like bra på PC, Tablet og Telefon