IK-mat system

Hva er IK-mat?

IK-mat er en forkortelse av internkontroll mat. Internkontroll er kvalitetsikring.

En bedrift som tilbyr, leverer eller serverer mat, har plikt til å ha IK-mat system, for å sørge for at kravene som regelverket stiller til næringsmiddellovgivningen blir fulgt systematisk opp. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.
Det er daglig leder sitt ansvar, at virksomheten har et IK-mat system. 

IK-mat system - kritiske punkter

Det er flere punkter som skal ha skriftlig beskrivelse

Noen punkter:

  • Oversikt over hvilke krav i næringsmiddellovgivningen som gjelder bedriften.
  • Oversikt over ansvarsområder i organisasjonen (Myndighet og ansvar)
  • Rutiner virksomheten følger for å sikre overholdelse av regelverkskravene

Nødvendige kartlegging, rutiner og aktiviteter

IK-mat systemet inneholder blant annet en rekke dokumenter, rutiner for aktiviteter, kartlegging og vernerunder.

Alltid oppdatert innhold

Systemet holdes oppdatert med nye lover og regler.

Allergener

Følg egen veileder i systemet for opplasting av deres menyoversikt, innhold av samtlige retter som dere serverer og selger, så svarer vi i løpet av kort tid, med opplysninger om hvilke allergener som må være synlig for deres kunder og besøkende.

Kraftig søkefunksjonalitet

Systemet har god struktur, men om du vet hva du er på jakt etter, så er vår kraftige søkefunksjon den raskeste løsningen.

Påminnelser via e-postvarsling

Varslingssytem som kan aktiveres og deaktiveres etter ønske.

Fareanalyse og HACCP

Beskrivelse av riktig håndtering av maten. Hygienisk og trinnvis beskrivelse av prosessen for å avdekke farekilder som kan påvirke eller ødelegge maten.

Delegering av oppgaver, dokumenter og filer​

Effektiv håndtering av dokumentoverføring internt mellom brukerne i systemet

Dokumentsamling

En nyttig modul. Alle dokumentmalene du trenger, samlet på et sted. Håndtering av HMS-aktiviteter, rutiner for miljø og avfall, psykososiale rutiner, risikovurderinger, ulike fremgangsmåter, timeregistrering med mer.

Egen Side

Egen side til alle brukere i systemet. Filer som lastes opp av en medarbeider blir automatisk synlig for medarbeideren selv og daglig leder. Filer og dokumenter, kan sendes direkte via e-post i systemet, om medarbeideren ønsker det.

Responsiv funksjonalitet

IK-mat systemet er responsivt

Og fungerer like bra på PC, Tablet og Telefon