fbpx

Internkontrollsystem

Hva er internkontrollsystem / HMS-system?

Internkontroll er kvalitetsikring og systematisk HMS-arbeid. Den som leder bedriften har plikt til å ha internkontrollsystem, for å sørge for at kravene somregelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

Vårt HMS-system bidrar til å gjøre HMS enkelt.

Egen brukertilgang til alle ansatte gjør det enkelt for bedriften å fremskaffe nødvendig dokumentasjon til planlegging, registrering av avvik og ved kontroll.

HMS-håndbok

HMS-håndboka er selve hoveddokumentet i internkontrollsystemet. HMS-håndboka inneholder alle dokumenter som oftest blir undersøkt av arbeidstilsynet.

oppdatert kurs

Alltid oppdatert innhold​

Systemet blir holdet oppdater til enhver tid i henhold tilk norske lover og regler. Vi utbedrer samtlige produkter regelmessig, Våre klienter varsles ved oppdateringer på epost.

Risikoanalyse

Søk frem relevante farekilder før du utarbeider risikoanalyse og tiltaksplan

Brukere til alle i bedriften

Alle som skal ha brukertilgang får epost med instruksjoner. Følg disse og aktiver brukernavnet og passordet ditt i systemet.

Fungerer på alle enheter

Kvalitetshåndboka er responsiv, så den fungerer på PC, nettbrett og mobiltelefon.

Skjemasamling

Samling av nødvendige HMS-skjemaer blant annet: Arbeidskontrakter. Egenmelding, Avvikshåndtering, Risikoanalyse +40 andre relatert skjemaer.

Beskrivelse av arbeidet

En samlet beskrivelse av virksomhetens kvalitetsarbeid, hvilke lover som gjelder og hvordan aktiviteten utføres i prosjekter.

Handlekurv