fbpx
Hjem » Internkontrollsystem

Internkontrollsystem

HMS-system

Hva er internkontroll?

 

Internkontroll er kvalitetsikring og systematisk HMS-arbeid. 

Den som leder bedriften har plikt til å ha internkontrollsystem, for å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

Noen av punktenesom må dokumenteres skriftlig:

  1. Hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten.
  2. Målsetninger som bedriften har for HMS
  3. Utarbeide handlingsplan: Hva skal gjøres av hvem, og til hvilken tidsfrist for å fremme helse, miljø og sikkerhet.
  4. Rutiner for utbedringer av feil og mangler.
  5. Kartlegging av risikoområder og fareelementer

HMS-håndbok

HMS-håndboka er selve hoveddokumentet i internkontrollsystemet. HMS-håndboka inneholder alle dokumenter som oftest blir undersøkt av arbeidstilsynet.

Alltid oppdatert innhold

Systemet blir holdet oppdater til enhver tid i henhold tilk norske lover og regler. Vi utbedrer samtlige produkter regelmessig, Våre klienter varsles ved oppdateringer på epost.

Hver sin bruker

La alle i bedriften få tilgang til systemet for ebdre sikkerhet. Når en ny bruker registeres i portalen, så knyttes denne brukeren til en bedrift. Alle brukere har en privat side som kun de har tilgang til, men også en bedriftsside .

Kraftig søkefunksjonalitet

Systemet har god struktur, men om du vet hva du er på jakt etter, så er vår kraftige søkefunksjon den raskeste løsningen.

Påminnelser via e-postvarsling

Varslingssytem som kan aktiveres og deaktiveres etter ønske.

Risikoområder

Systemet inneholder en rekke farekilder i ulike bransjer. Et godt verktøy til risikovurdering.

Dokumentstyring

Effektiv håndtering av dokumentoverføring internt mellom brukerne i systemet

Dokumentsamling

Et arkiv med 35 dokumenter som er helt nødvendig å ta i bruk for å ivareta HMS-forskriften ettersom selskapet vokser

Alle formater

Last opp bilder direkte fra tlf, eller nettbrett. Last opp fra PC. Systemet støtter alle filformater.

Internkontrollsystem

5.990,00kr eks mva / year

Hva er internkontroll?

 

Med vårt netttbaserte internkontrollsystem, så er 90% av dokumentasjonen allerede utfylt for deg.

Beskrivelse

Hva er internkontroll?

Internkontroll er kvalitetsikring og systematisk HMS-arbeid.

Den som leder bedriften har plikt til å ha internkontrollsystem, for å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

 

Noen punkter må dokumenteres skriftlig

  1. Hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten.
  2. Målsetninger som bedriften har for HMS
  3. Utarbeide handlingsplan: Hva skal gjøres av hvem, og til hvilken tidsfrist for å fremme helse, miljø og sikkerhet.
  4. Rutiner for utbedringer av feil og mangler.
  5. Kartlegging av risikoområder og fareelementer