Internkontrollsystem

Hva er internkontroll? Internkontroll er kvalitetsikring og systematisk HMS-arbeid.  Den som leder bedriften har plikt til å ha internkontrollsystem, for å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Noen av punktenesom må dokumenteres skriftlig: …

Internkontrollsystem Les mer »