fbpx

Bedriftshelsetjeneste (BHT)

Noen bransjer er særlig utsatt for mer risiko enn andre yrkesgrupper. Det er daglig leder sitt ansvar å knytte selskapet til en bedriftshelsetjeneste som må være godkjent av arbeidstilsynet, hvis risikoforholdene i virksomhetene. sier dette er nødvendig.

 

Usikker på om bedriften trenger BHT?

Arbeidsgiver plikter å knytte godkjent bedriftshelsetjeneste til virksomheten dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det.

Fyll ut skjemaet for et uforpliktende tilbud i dag

Handlekurv

Næringskode

Hovedgruppe eller undergruppe der bare deler av hovedgruppen er omfattet

02

Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk

03

03.2 Fiskeoppdrett og klekkerier

05

Bryting av steinkull og brunkull

07

Bryting av metallholdig malm

08

Bryting og bergverksdrift ellers

09

09.9 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift

10

Produksjon av nærings- og nytelsesmidler

11

Produksjon av drikkevarer

12

Produksjon av tobakksvarer

13

Produksjon av tekstiler

14

Produksjon av klær

15

Produksjon av lær og lærvarer

16

Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler

17

Produksjon av papir og papirvarer

18

18.1 Trykking og tjenester tilknyttet trykking

19

Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter

20

Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter

21

Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater

22

Produksjon av gummi- og plastprodukter

23

Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter

24

Produksjon av metaller

25

Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

26

26.1 Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort
26.2 Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr
26.3 Produksjon av kommunikasjonsutstyr
26.4 Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk
26.51 Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter
26.6 Produksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk- og elektroterapeutisk utstyr
26.7 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr
26.8 Produksjon av magnetiske og optiske media

27

Produksjon av elektrisk utstyr

28

Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted

29

Produksjon av motorvogner og tilhengere

30

30.1 Bygging av skip og båter
30.200 Produksjon av lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporveier
30.300 Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og liknende utstyr
30.400 Produksjon av militære stridskjøretøyer
30.910 Produksjon av motorsykler
30.920 Produksjon av sykler og invalidevogner
30.990 Produksjon av transportmidler ikke nevnt annet sted

31

Produksjon av møbler

32

32.300 Produksjon av sportsartikler. Kun den del som gjelder gummi- og plastprodukter
32.400 Produksjon av spill og leker. Kun den del som gjelder gummi- og plastprodukter
32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr
32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted

33

33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter
33.120 Reparasjon av maskiner
33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr
33.140 Reparasjon av elektrisk utstyr
33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
33.160 Reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer og romfartøyer
33.170 Reparasjon og vedlikehold av andre transportmidler
33.190 Reparasjon av annet utstyr
33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr

35

Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

36

Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann

37

Oppsamling og behandling av avløpsvann

38

Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall

39

Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet

41

41.2 Oppføring av bygninger

42

Anleggsvirksomhet

43

Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

45

45.2 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
45.403 Vedlikehold og reparasjon av motorsykler

46

46.77 Engroshandel med avfall og skrap

49

Landtransport og rørtransport

52

52.21 Andre tjenester tilknyttet landtransport
52.221 Drift av havne- og kaianlegg
52.223 Forsyningsbaser
52.229 Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers
52.23 Andre tjenester tilknyttet lufttransport
52.24 Lasting og lossing

53

Post og distribusjonsvirksomhet

55

55.1 Hotellvirksomhet

56

56.101 Drift av kafeer og restauranter
56.290 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
56.3 Drift av barer

61

Telekommunikasjon

75

Veterinærtjenester

77

77.1 Utleie og leasing av motorvogner

80

80.1 Private vakttjenester
80.2 Tjenester tilknyttet vakttjenester

81

81.2 Rengjøringsvirksomhet

84

84.23 Retts- og fengselsvesenet – bare for fengselsvesenet
84.24 Politi- og påtalemyndighet – bare for politiet
84.25 Brannvern

85

Undervisning

86

Helsetjenester

87

Pleie- og omsorgstjenester i institusjon

88

Sosiale omsorgstjenester uten botilbud

95

95.230 Reparasjon av skotøy og lærvarer. Gjelder fottøy av gummi og plast
95.240 Reparasjon av møbler og boliginnredning
95.290 Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk. Gjelder varer av gummi og plast

96

96.01 Vaskeri og renserivirksomhet
96.02 Frisering og annen skjønnhetspleie. Gjelder bare frisering.

Kilde: lovdata.no

Næringskode

Hovedgruppe eller undergruppe der bare deler av hovedgruppen er omfattet

02

Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk

03

03.2 Fiskeoppdrett og klekkerier

05

Bryting av steinkull og brunkull

07

Bryting av metallholdig malm

08

Bryting og bergverksdrift ellers

09

09.9 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift

10

Produksjon av nærings- og nytelsesmidler

11

Produksjon av drikkevarer

12

Produksjon av tobakksvarer

13

Produksjon av tekstiler

14

Produksjon av klær

15

Produksjon av lær og lærvarer

16

Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler

17

Produksjon av papir og papirvarer

18

18.1 Trykking og tjenester tilknyttet trykking

19

Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter

20

Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter

21

Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater

22

Produksjon av gummi- og plastprodukter

23

Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter

24

Produksjon av metaller

25

Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

26

26.1 Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort 26.2 Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr 26.3 Produksjon av kommunikasjonsutstyr 26.4 Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk 26.51 Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter 26.6 Produksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk- og elektroterapeutisk utstyr 26.7 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr 26.8 Produksjon av magnetiske og optiske media

27

Produksjon av elektrisk utstyr

28

Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted

29

Produksjon av motorvogner og tilhengere

30

30.1 Bygging av skip og båter 30.200 Produksjon av lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporveier 30.300 Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og liknende utstyr 30.400 Produksjon av militære stridskjøretøyer 30.910 Produksjon av motorsykler 30.920 Produksjon av sykler og invalidevogner 30.990 Produksjon av transportmidler ikke nevnt annet sted

31

Produksjon av møbler

32

32.300 Produksjon av sportsartikler. Kun den del som gjelder gummi- og plastprodukter 32.400 Produksjon av spill og leker. Kun den del som gjelder gummi- og plastprodukter 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr 32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted

33

33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 33.120 Reparasjon av maskiner 33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 33.140 Reparasjon av elektrisk utstyr 33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 33.160 Reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer og romfartøyer 33.170 Reparasjon og vedlikehold av andre transportmidler 33.190 Reparasjon av annet utstyr 33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr

35

Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

36

Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann

37

Oppsamling og behandling av avløpsvann

38

Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall

39

Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet

41

41.2 Oppføring av bygninger

42

Anleggsvirksomhet

43

Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

45

45.2 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 45.403 Vedlikehold og reparasjon av motorsykler

46

46.77 Engroshandel med avfall og skrap

49

Landtransport og rørtransport

52

52.21 Andre tjenester tilknyttet landtransport 52.221 Drift av havne- og kaianlegg 52.223 Forsyningsbaser 52.229 Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers 52.23 Andre tjenester tilknyttet lufttransport 52.24 Lasting og lossing

53

Post og distribusjonsvirksomhet

55

55.1 Hotellvirksomhet

56

56.101 Drift av kafeer og restauranter 56.290 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet 56.3 Drift av barer

61

Telekommunikasjon

75

Veterinærtjenester

77

77.1 Utleie og leasing av motorvogner

80

80.1 Private vakttjenester 80.2 Tjenester tilknyttet vakttjenester

81

81.2 Rengjøringsvirksomhet

84

84.23 Retts- og fengselsvesenet – bare for fengselsvesenet 84.24 Politi- og påtalemyndighet – bare for politiet 84.25 Brannvern

85

Undervisning

86

Helsetjenester

87

Pleie- og omsorgstjenester i institusjon

88

Sosiale omsorgstjenester uten botilbud

95

95.230 Reparasjon av skotøy og lærvarer. Gjelder fottøy av gummi og plast 95.240 Reparasjon av møbler og boliginnredning 95.290 Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk. Gjelder varer av gummi og plast

96

96.01 Vaskeri og renserivirksomhet 96.02 Frisering og annen skjønnhetspleie. Gjelder bare frisering.