Totalleverandør av HMS, Internkontroll og Kvalitetssikring.

Kvinne som gjennomfører hmskurs

Nettbaserte HMS-kurs for daglig leder

I en hektisk hverdag, kan et nettbasert kurs være en bedre alternativ

Internkontrollsystem

Et nettbasert system, som inneholder blant annet HMS-håndbok, nødvendige dokumenter, HMS-aktiviteter, rutiner og varslingssystem med e-post.

Kvalitetstyring

Komplett styringssystem for byggebedriften. kvalitetsikring, prosjektstyring og varslingssystem med e-post.

IK-mat system (Internkontroll mat)

Et nettbasert system som inneholder IK-mat rutiner, oversikt, temperaturer og varslingssystem med e-post.

Sental godkjenning

Vi kan hjelpe deg med søknad om ansvarsrett. Sentral godkjenning fungerer som et kvalitetsstempel for byggebedrifter. Det stilles en del krav til utdannelse og erfaring innen faget for å bli godkjent.

Godkjent Renholdsbedrift

I henhold til arbeidsmiljøloven, må alle bedrifter som utfører renholdstjenester, søke renholdsgodkjenning. Vi har hjulpet flere bedrifter i Norge med renholdsgodkjenning.

Vi har bred kompetanse og lang erfaring med å hjelpe Norske bedrifter med Internkontroll, HMS og arbeidsmiljøloven.

Les mer >>

 

Vi hjelper Norske Bedrifter til et tryggere og mer effektivt HMS-arbeid med våre nettbaserte systemer

Norges HMS
Infografikk, stående mann med laptop i hånda - Tester system